JUST WOOD IT
 • adres

  Zapole 7
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • telefon

  +32 472 383 284
  +48 600 130 192

CNC

Precyzyjne projektowanie za pomocą CADWORK i CNC

Oferujemy kompleksową usługę projektowania konstrukcji drewnianych na oprogramowaniu CADWORK oraz precyzyjnego wycinania elementów na CNC Hundegger K2. Nasza oferta zapewnia nie tylko możliwość łatwego tworzenia spersonalizowanych projektów, lecz także gwarantuje najwyższą dokładność wykonania detali i połączeń. Dzięki możliwości wglądu w projekt przed jego realizacją, nasi klienci mają pewność, że ostateczny rezultat będzie zgodny z ich oczekiwaniami. 

Dodatkowo, adaptacja do środowiska BIM ułatwia współpracę oraz integrację naszych rozwiązań z innymi projektami budowlanymi. 

Nasza usługa umożliwia również realizację konstrukcji w różnorodnych technologiach drewnianych, takich jak:

 • timber frame, 
 • CLT, HBE, 
 • szkielet drewniany 
 • konstrukcje słupowo-ryglowe, 

Pozwala to sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom klienta. 


Projektujemy, wycinamy i dostarczamy konstrukcje wiat, altan, więźb dachowych, domów szkieletowych i innych konstrukcji drewnianych. Elementy transportowane są do klienta w ponumerowanych pakietach. 

Zapewniamy plany wykonawcze, złącza metalowe i wszelkie  informacje potrzebne do samodzielnego montażu.

Projektujemy
Wycinamy
Dostarczamy

kon­strukcje wiat, al­tan, więźb da­chowych, domów szkiele­towych i in­nych kon­strukcji drew­ni­anych.

El­e­men­ty trans­portowane są do klien­ta w pon­u­merowanych paki­etach. Za­pew­ni­amy plany wykon­aw­cze, złącza met­alowe i wszelk­ie  in­for­ma­cje potrzeb­ne do samodziel­nego mon­tażu.